THERMLUB KAYDIRICILAR

• Thermlub T-10… İç kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-20… Dış kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-22… Dış kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-32… İç-dış kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-40… İç-dış kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-60… İç kaydırıcı maddesi

• Thermlub T-70… Dış kaydırıcı maddesi