THERMLUB KAYDIRICILAR

• Thermlub T-10….. Internal Lubricant
• Thermlub T-20….. External Lubricant
• Thermlub T-22….. External Lubricant
• Thermlub T-32….. Internal-External Lubricant
• Thermlub T-40….. Internal-External Lubricant
• Thermlub T-60….. Internal Lubricant
• Thermlub T-70….. External Lubricant